Feng - šuej

Čínský lunární kalendář vznikl v roce 2637 před n.l. Zavedl ho legendární  Žlutý císař Chuang-ťi v 61. roce své vlády.

Lunární kalendář je založený na cyklickém počítání času a pozorováním měsíčních cyklů. Jeden měsíční cyklus trvá nejčastěji od novu do novu, přibližně 29,5 dní (přesně 29,530588 dní). To je stejný čas jako jeden kalendářní měsíc.

Když zkombinujete všechny dostupné informace o různých energiích, dostaneme se k chi, využívané ve feng shui. Nejde jen o vítr a magnetické pole, ale o kombinaci všech těchto sil pracujících pro nebo proti nám v určitém časovém úseku.

Feng shui klasifikuje energii chi do dvou typů:

SHENG CHI - dobrá chi přináší zdraví, úspěch, bohatství a všechno dobré

SHA CHI - špatná chi je zas nositelem nemocí, nehod a špatných věcí.

Existuje mnoho nedorozumění o kompasové metodě feng shui San He Luan Dou (San che luan tou) - Tři harmonie. Metoda feng shui o okolním prostředí a tvaru krajiny.

Mluví se o 3 harmonických kombinaci 12 pozemských větví, tyto vytvářejí tzv.struktury

- vody: potkan, drak, opice (kreativní trojice)

- dřeva: zajíc, koza, prase (rodinná trojice)

- ohně: tygr, kůň, pes (ambiciózní trojice)

- kovu: buvol, had, kohout (obchodní trojice)

Všechny metody a techniky feng shui využívají 

TVAR a KOMPAS nebo LUO PAN. 

Takže metody a techniky feng shui spadají buď do Xing Shi Pai - metoda forem nebo Li Qi Pai - metoda kompasu. 

Sha chi energie může přinést nemoci, nehody, disharmonii a neštěstí všem obyvatelům, kteří daný prostor obývají. Ačkoliv sha chi nemůžeme vidět, umíme ji identifikovat a ochránit se před ní.

Sha chi je identifikována jako energie se špatnou kvalitou, která ovlivňuje okolní budovy a krajinu. Do budovy, domu, obytného domu, kanceláře vchází energie dveřmi, okny, přes terasu, ... všemi možnými vstupy. Pokud vidíte ze své ložnice vysoký komín nebo kostelní věž, ... energie vstupující do ložnice je sha chi. Určení elementu sha chi závisí na světové straně, odkud přichází. Například z jihu přichází ohnivá sha chi, z východu dřevěná sha chi, ...

KOSMICKÁ trojice 

Vše co říká a učí čínské umění feng shui se dá shrnout do konceptu KOSMICKÁ trojice. Toto spojení mezi nebem, člověkem a zemí popisuje jako člověk, který stojí na zemi pod nebesy. Jednoduše řečeno, člověk a vše živé na této planetě potřebuje najít prostor na zemi a žít v harmonii mezi nebem a zemí. 

Solární nebo sluneční kalendář je jak už je patrné z názvu založen na vzájemném pohybu slunce a země. Jde o dobu oběhu slunce po ekliptice mezi dvěma jarními body.

V Číně je to takzvaný farmářský kalendář – XIA. Ekliptika je rozdělená na 24 stejně dlouhých úseků (cca 14 dní) – 24 Jie Qi. Ty mají jména přesně podle chování přírody nebo zemědělských prací. Ten slouží pro astrologii BAZI. 

Tato škola je propojena s feng shui, ale zároveň zde jsou velké rozdíly.

Systém Qi Men vypočítává energii přítomnou v prostředí během každého roku, měsíce, dne a hodiny. Tabulky sestávají z deseti nebeských stonků, devíti hvězdných dveří a těch pravých dveří. To znamená, že cílem je umístění a směrování / propojení s feng shui / akcie v nejdůležitější okamžik v čase.

"UDĚLAT SPRÁVNOU VĚC VE SPRÁVNÝ ČAS = SPRÁVNÝ VÝSLEDEK"

analyzalogo
Jiráskova 1296, Hlinsko 53901
IČ: 05763614

+420 733 208 534

info@analyzabydleni.cz

 

©2020 AnylyzaBydleni.cz. Hosted on MyDreams VPS server