Úspěch

Feng Shui pro kancelář

Při využívání feng shui na pracovišti, je třeba nejprve zjistit, ve kterém sektoru budovy se vaše kancelář nachází. Určuje se to podle trigramu, neboli strana, kde je umístěna budova určí trigram budovy a od něj vyplývající čtyři příznivé a čtyři nepříznivé sektory. 

Lepší je vybrat si vybrat pracoviště v příznivé lokalitě, protože tam se tvoří živá, příznivá a podporující chi. V nepříznivých lokalitách ( zónách), vzniká větší riziko problémů, překážek, které potřebují ošetření. 

Vstupující energie hlavním vchodem do podniku, by neměla narazit na plnou stěnu, je dobré pokud se hned za vstupem nachází volný prostor, aby se chi mohla kumulovat. Jestliže se zde nachází úzký a malý prostor, použijte zavěšené krystaly, které podpoří a zároveň očistí prostor.

Vedle dveří by měl být umístěn pěkný dekorační předmět, fontána, váza s květinami nebo třínohá žába s mincí v tlamě, dívajíci se dovnitř místnosti. Tyto předměty povzbudí vstupující chi a zenergetizují ji hned u vchodu. 

Druhou důležitou věcí v samotné kanceláři, je umístění pracovního stolu. Základní metoda školy forem a tvarů hovoří o 4 svatých zvířatech, které by energeticky měly být vyvážené a přítomny. Nejdůležitější je černá želva kterou byste měli mít za zády. Je vytvořena plnou a pevnou stěnou, čímž vám dává podporu, stabilitu a energie jsou tu vyvážené a pevné. Narušení této stability může být způsobeno oknem, dveřmi, rohem stěn nebo nábytku. Na podporu želvy je vhodný obraz s kopci, horami, přírodou, ... ale bez vody. 

bef     

bef2

bef3

bef4

 

Při rozmisťování jednotlivých částí nábytku dbejte na to, aby byly rozmístěny v harmonické pozici, pravidelně, tzn. nic nebude bránit vchodu do místnosti a nic nebude bránit výhledu z okna.

Pracovní stůl by nikdy neměl být přímo naproti hlavním dveřím do podniku, nebo kanceláře, lepší je pravý horní roh nebo jiný kout který odpovídá stěnám, rohem, oknu. Tak jste vystaveni přímému proudu rychlé chi, neboli sha chi, přineslo by vám to nemoci a problémy v práci.

Energie na pracovním stole mají vliv na pracovní výkonnost. No a nepořádek, nakupení věcí, papíry mnoho plných sklenic s pery nahromaděnou chi blokuje, čili se stává mrtvá a neprospěšná. Proto odstraňte ze stolu nepořádek a vyčistěte ho od jakýchkoliv nepotřebných věcí. Dejte zpět jen položky, které se běžně a denně používají. Ostatní předměty a dokumenty, by měly být umístěny na jiném místě, v zásuvkách, skříních a kontejnerech. 

Pokud již máte stůl prázdný, můžete přidat to, co je krásné, pozitivní a oku lahodící. Z feng shui symbolů se nejčastěji využívá soška draka, Kuan Konga, trojice bohů Fuk Luk SauBuddhy nebo dvojice rybek

Na stole můžete využít i baguu, čili malou mapku podle níž si do horní části dáte logo, vizitky a lampu podporující slávu a uznání. Více bohatství a hojnosti vytvoříte v levém rohu stolu, na JV, vhodný je PC nebo loďka Yuen Pao, mince. Na východní straně stole je vaše zdraví, růstu a rodinné oblasti, podpoří ho rostlinka např. fialka, tlustice, citroník, rostlina s kulatými listy, kvetoucí nebo vytvářející plody. Hodí se i rodinné foto v dřevěném rámu. Na pravou stranu, čili na západ a severozápad se hodí pera a telefon které aktivují nápomocnou energii. U telefonu by měl být větší kulatý krystal,, který znásobuje přítomné energie. Střed stolu čili tai chi, by mělo zůstat volné a ničím nezatížené.

befxx

Podle vlivu světových stran, je dobré telekomunikační zařízení, jako je kopírka, fax, počítače umístit do SZ nebo JV části kanceláře. JV se spojuje s bohatstvím a úspěchem, SZ je zas oblastí nápomocné energie. Na jižní stěnu kanceláře se hodí plakáty nebo diplomy firmy, případně vaše, logo, ... vše co vás reprezentuje, mluví o vás, vašim jménem a vaší činností. Na severu kanceláře, by měl být pohyblivý předmět, dveře, okno, ... které rozvibrují severní energie podporující práci, kariéru. Vhodné jsou zvonkohry, zvonky, krystaly, maketa lodi nebo obrazy s vodou. 

Jestliže jsou zaměstnanci nebo pracovníci na pracovišti často nemocní, je vhodné použít kovovou zvonkohru, která ošetří negativní zemské energie způsobující nemoci a problémy. Vhodné jsou i kovové doplňky, svícny, dekorace, sochy. Vedoucí pracovníci, šéfové nebo majitele by měly mít kancelář se dvěma dveřmi, aby energie mohla jedním směrem přijít a druhým vyjít ven. Živé rostliny a květiny přinášejí mnoho pozitivních prvků na pracoviště. Kromě své přírodní krásy, které zlepší kvalitu ovzduší, sjednocuje nás s fyzickým světem. Jejich zelená barva povzbuzuje k výkonnosti a obchodnímu růstu. Vyhněte se kaktusům, nebo rostlin s ostrými listy, protože ty mohou způsobit SHA chi. Abyste čerpali pozitivní vliv rostlin, musí být zdravé a prosperující. Pokud rostlina umírá, odstraňte ji a nahraďte jinou. Voda je nejmocnějším symbolem peněz ve feng shui. Její zvuk, element a cirkulace chi je prospěšná pro Vaše zdraví a prosperitu, ale je třeba dbát, aby byla voda čistá a čerstvá, správně umístěna. Fontány jsou velmi dobré, ale části se ucpávají a kazí, průtoky nesmou být blokovány, protože pak i chi stagnuje. Vhodné jsou i akvária se zlatými rybkami. Pozitivní ale ne tak účinně jako živá voda působí obrazy s vodní tématikou. 

V případě určení umístění vodního toku nebo krbu vždy kontaktujte odborníka, který vám doporučí jeho umístění, aby jste předešli negativních vlivům, které voda a oheň může způsobit. Víc...

Mnoho pracovních úspěchů přeje Analýza Bydlení

Chcete vědět váš nejpříznivější směr Sheng Chi, váš motor, váš generátor vyplývající z Vašeho data narození? A jak si tento směr maximálne podpořit? Které barvy jsou vhodné do dané místnosti. A jsou tyto barvy-elementy nápomocné vám?

 

Pokud si nevíte rady s vaší kanceláři, rádi Vám pomůžeme.

 

                        

logofinalx

Jiráskova 1296, Hlinsko 53901
IČ: 05763614

+420 733 208 534

info@analyzabydleni.cz

 

©2021 AnylyzaBydleni.cz. Hosted on MyDreams VPS server