Co je Feng Shui

Feng Shui je starodávné čínské umění o harmonii bydlení. Jde o vliv okolního prostředí a času na lidi žijící ve svých domovech. Doslovný význam Feng Shui je "voda a vítr" což ve zkratce znamená přírodní prostředí. Cílem Feng Shui je dosáhnout rovnováhy mezi silami jin a jang, použitím jednoduchých Feng Shui technik. Číňané věří, že uspořádání v jejich okolí podle principů Feng Shui, dokáže vytvořit zdravé, prosperující a harmonické prostředí zdokonalující jejich životy. Bohužel mnoho lidí se mylně domnívá, že Feng Shui je něco mystické a abstraktní. Je to návrat k intuitivnímu způsobu života. Správně je to, co jak správně cítíme. Naše touhy se naplní pouze tehdy pokud dosáhneme rovnováhy s okolím, kterému potřebujeme porozumět.

První praktikanti v dávné Číně byly farmáři. Dobré žně na polích byly nezbytné pro uživení a přežití jejich komunit, proto identifikace a samotné pochopení okolní přírody a prostředí, bylo pro ně důležité. Určení správného Feng - vítr a Shui - voda, bylo klíčem k nalezení dobrých energií. Dobrá farmářská země byla taková oblast, kde energie QI-CHI / zdravý vítr a voda / byly přítomny v hojnosti. Domy podléhaly toku energie Chi v okolí, energii vody a změnám jin a jang. Proto vstupy do jejich domovů směřovaly z jangové strany a spali v jinových částech domu, kde se ukrývali před chladem a povětrnostními vlivy. Hlavním cílem bylo udržet jejich komfort a pohodlí během všech čtyř ročních období. Tak jako v dávných dobách i dnes Feng Shui mistři se snaží najít správné místo a směr domu, aby povýšili kvalitu života lidí a docílili harmonii a soulad s okolím.

FENG SHUI JE UMĚNÍ Jednoduchou definicí Feng Shui je: ,, Feng Shui je umění vytvářející prostor v harmonii s vnějším světem. ,, Okolní terén jako kopce, řeky, stromy, budovy ale i stěny, dveře, okna, ... jsou umístěny a orientované tak, že ovlivňují naše bytí. Pokud trávíme hodně času doma nebo v práci, jsou tyto vlivy nanejvýš důležité. Pokud je Feng Shui aplikováno správně, je možné navodit v prostoru energie vedoucí ke zlepšení bohatství, štěstí, hojnosti, pracovních a vztahových příležitostí, kariéry a zdraví.

FENG SHUI JE TAKÉ VĚDA Tak jako je Feng Shui umění, tak jistě se může zařadit i k vědním odvětvím. Všechny Feng Shui teorie a praktiky, které již dnes známe jsou výsledkem mnoha výzkumů, analýz a experimentů. Novodobí mistři se striktně drží těchto pravidel, ale zároveň své nové objevy přidávají a ty staré obnovují. Ačkoli mnoho praktik může být logicky a vědecky vysvětlených, některé se mohou zdát spekulativní a absurdní. Nejproblémovější ze všech je koncept energie CHI - doslovně dech Feng Shui. Pradávní mistři poukazují na energii chi jako na formu neviditelné energie, která existuje všude. Může být dobrá - SHENG CHI a špatná - SHA CHI, která má hluboko nepříznivé efekty na bytí člověka. Dnes věda dokazuje přítomnost magnetických a elektromagnetických sil ovlivňujících naše zdraví a bytí. Hoc dávní mistři jejich nevěděli správně pojmenovat, s přesností a jistotou věděli o jejich přítomnosti a vlivu. Mistři Feng Shui byly natolik moudří, že své výzkumy a objevy formulovali do statistických analýz, z nichž se vytvořily dnešní principy a teorie. Mnohé byly během let předělány a obsahují vědní, topografické, matematické, astronomické a astrologické principy.

FENG SHUI JE ŽÍT V HARMONII Hlavním cílem Feng Shui je dosažení harmonie člověka s prostředím. Budeme-li pod vlivem vyvážených energií okolí, budeme povzbuzeni pozitivními energiemi přinášejícími zdraví, štěstí, hojnost a spokojenost. Hluboké poznání harmonie prostředí nám říká o přírodních a kosmických silách pracující v náš prospěch nebo proti nám. Ve Feng Shui používáme různé úpravy, řazení a orientaci prvků a předmětů za účelem dosažení této harmonie. Zároveň s pomocí astrologické kalkulace se můžeme naladit na pozitivní energie v pravý čas a využít je co nejlépe.

FENG SHUI NENÍ NÁBOŽENSTVÍ Většina neznalých věří, že Feng Shui je forma náboženství založena na pověrách a snažící se prostředí zmanipulovat. Ve skutečnosti to není forma jakéhokoli náboženství, protože nezahrnuje a nedoporučuje žádné rituály a obřady. Využívá vědní a statistické principy a data používané staletí.

FENG SHUI NENÍ MAGICKÉ Feng Shui není forma magie. Nepotřebujete k němu žádné rituální předměty příslušející okultismu. Mnoho lidí věří, že aplikací Feng Shui do jejich života se stane zázrak, špatné věci se magicky ztratí a štěstí a bohatství naplní jejich život. Neexistuje síla, která magicky vše změní. Ve skutečnosti jste to vy kdo produkuje dobré výsledky s pomocí přírodních sil.

FENG SHUI NENÍ PRÁZDNÝ ŠEK Dalším mylným míněním o Feng Shui je, že je to klíč k nepopsatelnému bohatství. Ze dne na den se z vás stanou milionáři? Není to tak. Hoc Feng Shui dokáže zlepšit lidské štěstí a nové příležitosti k hojnosti využitím správných přírodních energií, stále je výsledek závislý od individuality člověka. A právě následkem výjimečnosti a individuality lidí se z mnoha staly majetní, hoc oni to připisovali Feng Shui.

 

logofinalx

Jiráskova 1296, Hlinsko 53901
IČ: 05763614

+420 733 208 534

info@analyzabydleni.cz

 

©2021 AnylyzaBydleni.cz. Hosted on MyDreams VPS server